(1)- (اللَّهُمَّ رَبَّ السَّمَوَات السَّبْعِ ، وَرَبَّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ ، كُنْ لِي جَاراً مِنْ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ ، وَأَحْزَابِهِ مِنْ خَلاَئِقِكَ ؛ أَنْ يَفْرُطَ عَلَيَّ اَحَدٌ مِنْحُمْ أَو يَطْغَى ، عَزَّ جَرُكَ، وَجَلَّ ثَنَاؤُكَ ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ )
«Allahummə rabbə-s-səməvati-s-səbi va rabbə-l-arşi-l-azım, kun li cəran min fuləni-bni fulənin (qorxdu¬ğun insanın adı çəkilir) va əhzəbihi min xaləiqikə, ən yəfruta aleyyə əhədun minhum au yatğa, azzə cərukə va cəllə sənəukə va lə iləhə illə ənt» (Allahım! Yeddi qat səmaların Rəbbi, Böyük və Ulu ərşin Rəbbi Allahım! Filankəs oğlu filankəsdən (qorxduğun insanın adı çəkilir) mənim üçün qoruyan (havadar) ol və onun köməkçilə¬rindən, hansılarını ki Sən xəlq etmisən, mənim üçün qoru¬yan (mühafizəçi) ol ki, heç biri məni incitməsin (ziyan yetirməsin) və ya zülmə düçar olmayım. Qüvvətlidir o kəs ki, Sən mühafizə edirsən, saysız-hesabsız sənalar Sənə¬dir, Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur).

(2)- ( اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَعَزُّ مِنْ خَلْفِهِ جَمِيعاً، اللهُ أَعَزُّ مِمَّا أَخَافُ وَأَحْذَرُ، أَعُوذُ بِاللهِ الَّذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ، الْمُمْسِكِ السَمَواتِ السَّبْعِ أَنْ يَقَعْنَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ، مِنْ شَرِّ عَبْدِكَ فُلاَنٍ، وَجُنُودِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَأَشْيَاعِهِ، مِنْ الجِنِّ وَالإنْسِ، اللَّهُمَّ كُنْ لِي جَاراً مِنْ شَرِّهِمْ، جَلَّ ثَنَاؤُكَ وَعَزَّ جَارُكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ )
3 dəfə: «Allahu əkbər, Allahu əazzu min xalqihi cəmian, Allahu əazzu mimmə əxafu va əhzəru, əuzu billəhi-l-ləzi lə iləhə illə huva, əl-mumsiki-s-səməvati-s-səbi ən yəqanə alə-l-ardı illə bi iznihi, min şərri abdikə fulənin (qorx¬duğun insanın adı çəkilir), va cunudihi va ətbəihi va əşyəihi minə-l-cinni va-l-insi, Allahummə kun li cəran min şərrihim cəllə sənəukə va azzə cərukə va təbərakə-smuk va lə iləhə ğeyruk» (Allah hər şeydən üstündür, böyükdür, Allah bütün məxluq¬lardan qüvvət¬lidir, Allah qüdrətli¬dir şəxsdən ki, kimdən mən qorxuram və çəkinirəm. Allahım, Sənə sığınıram. Allahdan başqa iba¬dətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur, səmanın yeddi qatını saxlayan ki onlar yer üzünə düşməsin, Onun buna izni olmasa, Sənin filan (qorxduğun insanın adı çəkilir) qulunun şərindən və onun qoşunundan, tərəfdar¬larından və köməkçilə¬rindən olan cin¬lərdən və insan¬lardan Sənə sığınıram. Allahım, məni onların şərindən qoru. Saysız-hesabsız sənalar Sənədir. Qüvvət¬lidir o şəxs ki, Sən onu qoruyursan. Sənin adın mübarəkdir, Səndən başqa iba¬dətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur).

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 926 baxış