(1)- ( اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ ، اللَّهُمَّ نَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ اْلأَبْـيَضُ مِنَ الدَّنَسِ ، اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِنْ خَطَايَايَ بِالثَّلْجِ وَالْمَاءِ وَالْبَرَدِ )
«Allahummə bəid beyni va beynə xatayəyə kəmə bəadtə beynə-l-məşriqi va-l-məğribi, Allahummə nəqqini min xatayəyə kəmə yunəqqa-s-saubu-l-abyədu minə-d-dənəsi, Allahummə-ğsilni min xatayəyə bi-s-səlci va-l-məi va-l-bəradi»
(Allahım! Gün doğanla gün batanı uzaqlaşdırdığın kimi məni də günah¬larım¬dan (xatalarım¬dan) uzaqlaşdır. Allahım! Məni günahlarımdan təmizlə, necə ki ağ paltar kirdən təmizlənir. Allahım! Məni qarla, su ilə, dolu ilə günahlarımdan qüsl et).

(2)- ( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ ، وَتَعَالىَ جَدُّكَ ، وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ )
«Subhanəkə-l-lahummə va bihəmdik, va təbərakə ismuk, va təalə cədduk, va lə iləhə ğeyruk» (Nöqsansız və Həmd sahibi olan Allahım! Adın mübarək, və əzəmətin ucadır, Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur)

(3) – ( وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، إِنَّ صَلاَتِي ، وَنُسُكِي ، وَمَحْيَايَ ، وَمَمَاتِي للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ، لاَ شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اللَّهُمَّ أَنْتَ الْمَلِكُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَنْتَ رَبِّي وَأَنَا عَبْدُكَ ، ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاعْتَرَفْتُ بِذَنْبِي ، فَاغْفِرْ ليِ ذُنُوبِي جَمِيعًا ، إِنَّهُ لاَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلاَّ أَنْتَ ، وَاهْدِنِي لأَحْسَنِ اْلأَخْلاَقِ ، لاَ يَهْدِي لأَحْسَنِهَا إِلاَّ أَنْتَ ، وَاصْرِفْ عَنيِّ سَيِّئَهَا ، لاَ يَصْرِفُ عَنيِّ سَيِّئَهَا إِلاَّ أَنْتَ . لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ ، وَالْخَيْرُ كُلُّهُ بِيَدَيْكَ ، وَالشَّرُّ لَيْسَ إِلَيْكَ ، أَنَا بِكَ وَإِلَيْكَ ، تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ )
«Vaccəhtu vachiyə lilləzi fətara-s-səməvati va-l-ardı hənifən va mə ənə minə-l-muşrikin, innə saləti, va nusuki, va məhyəyə, va məməti lilləhi rabbi-l-aləmin, lə şərikə ləhu va bizəlikə umirtu va ənə minə-l-muslimin. Allahummə əntə-l-məliku lə iləhə illə ənt, əntə rabbi va ənə abdukə, zaləmtu nəfsi va’taraftu bizənbi, fəğfir li zunubi cəmian, innəhu lə yağfiru-z-zunubə illə ənt, vahdini li əhsəni-l-əxləqi, lə yəhdi liəhsənihə illə ənt, vasrıf anni seyyiəhə, lə yasrıfu anni seyyiəhə illə ənt. Ləbbeykə va sədeyk, va-l-xeyru kulluhu biyədeykə, va-ş-şərru leysə ileyk, ənə bikə va ileykə, təbəraktə va tealeyt, astağfirukə va ətubu ileyk» (Üzümü səmaların və yerin Yaradanına çevirdim. Hənifəm və Ona şərik qoşan¬lardan deyiləm. Namazım, ibadə¬tim, həyatım, ölümüm, aləmlərin Rəbbi olan Allah üçündür. Onun şəriki yoxdur. Bunlar mənə əmr olundu və mən müsəlmanlardanam. Allahım! Malik, Hökmdar Sənsən, Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Sən Rəbbimsən, mən Sənin qulu¬nam. Nəfsimə zülm etdim. Günahımı etiraf etdim. Bütün günahlarımı bağışla. Şübhəsiz ki, günahları bağışlayan ancaq Sənsən. Məni əxlaqın ən gözəli ilə hidayətləndir, Səndən başqa heç kəs hidayətləndirməz. Pis əxlaqdan məni uzaqlaşdır, çünki təkcə Sən uzaqlaşdıransan. Budur, Sənin qar¬şındayam. Xeyir təkcə Sənin əlindədir. Və şər Səndən deyil. Məni Sən yaratdın və Sənin hüzuruna qayıdacağam. Mübarək və Ucasan. Səndən günahlarımın bağışlanmasını diləyir və Sənə tövbə edirəm).

(4)- ( اللَّهُمَّ رَبَّ جِبْرَائِيلَ ، وَمِيكَائِيلَ ، وَإِسْرَافِيلَ ، فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ، أَنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ، اهْدِنِي لِمَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِكَ ، إِنَّكَ تَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِلىَ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ )
«Allahummə rabbə cibrailə, va mikəilə, va israfilə fatıra-s-səməvati va-l-ardı alimə-l-ğeybi va-ş-şəhadəti, əntə təhkumu beynə ibədikə fimə kənu fihi yəxtəlifun. İhdini limə-xtulifə fihi minə-l-haqqi bi iznikə innəkə təhdi mən təşəu ilə sıratın mustəqim» (Cəbrayılın, Mika¬yılın, İsrafilin Rəbbi! Səmaların və Yerin Yaradanı, qeybi və aşkarı bilən Allahım! Qulla¬rının arasında düşən ixtilafda ədalətli hökmü verən Sənsən. İxtilafa düşsəm, məni haqqa yönəlt. Sən bəndələrindən kimi istəsən, doğru yola yönəldirsən).

(5) – ( اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَالْحَمْدُ للهِ كَثِيرًا، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً، وَسُبْحَانَ اللهِ بُكْرَةً وَأَصِيلاً. أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ، أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ مِنْ نَفْخِهِ وَنَفْثِهِ وَهَمْزِهِ )
«Allahu əkbəru kəbiran, Allahu əkbəru kəbiran, Allahu əkbəru kəbiran, va-l-həmdu lilləhi kəsiran, va-l-həmdu lilləhi kəsiran, va-l-həmdu lilləhi kəsiran, va subhanə-l-lahi bukratən və asılən. Əuzu bi-l-ləhi minə-ş-şeytan: min nəfxihi, va nəfsihi, va həmzihi» (Allah hər şeydən üstündür, böyükdür, Allah hər şeydən üstündür, böyükdür, Allah hər şeydən üstündür, böyükdür, Allahın həmdi hədsizdir, çoxdur, Allahın həmdi hədsizdir, çoxdur, Allahın həmdi hədsizdir, çoxdur, səhərlər və axşamlar Allahı təsbih edirik, səhər¬lər və axşamlar Allahı təsbih edirik, səhərlər və axşamlar Allahı təsbih edirik. Şeytanın təkəb¬bürlüyündən, yalanından, vəsvəsəsindən Allaha sı¬ğınıram, Şeytanın təkəbbürlüyündən, yalanından, vəsvə¬səsindən Allaha sığınıram, Şeytanın təkəb¬bürlüyündən, yalanından, vəsvəsəsindən Allaha sığınıram).

(6)- (اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيِّمُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ، [وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ] [ وَلَكَ الْحَمْدُ لَكَ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ ] [ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَاْلأَرْضِ ] [وَلَكَ الْحَمْدُ] [ أَنْتَ الْحَقُّ ، وَوَعْدُكَ الْحَقُّ ، وَقَوْلُكَ الْحَقُّ ، وَلِقَاؤُكَ الْحَقُّ ، وَالْجَنَّةُ حَقٌّ ، وَالنَّارُ حَقٌّ ، وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ ، وَمُحَمَّدٌ  حَقٌّ ، وَالسَّاعَةُ حَقٌّ ] [ اللَّهُمَّ لَكَ أَسْلَمْتُ، وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ، وَبِكَ خَاصَمْتُ، وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ، فَاغْفِرْ ليِ مَا قَدَّمْتُ، وَمَا أَخَّرْتُ، وَمَا أَسْرَرْتُ، وَمَا أَعْلَنْتُ] [ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ، وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ ، لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ] [ أَنْتَ إِلَهِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ)
«Allahummə ləkə-l-həmdu əntə nuru-s-səməvati va-l-ard va mən fihinnə, va ləkə-l-həmdu əntə qayyimu-s-səməvati va-l-ard va mə fihinnə, [va ləkə-l-həmdu əntə rabbu-s-səməvati va-l-ardı va mən fihinnə] [va ləkə-l-həmdu ləkə mulku-s-səməvati va-l-ard va mən fihinnə] [va ləkə-l-həmdu əntə məliku-s-səməvati va-l-ardı] [va ləkə-l-həmdu] [əntə-l-haqq, va vadukə-l-haqq, va qaulukə-l-haqq, liqaukə-l-haqq, va-l-cənnətu haqq, va-n-nəru haqq, va-n-nəbiyyunə haqq, va Muhamməd (s.a.v.) haqq, va-s-səatu haqq] [Allahummə ləkə əsləmtu, va aleykə təvakkəltu, va bikə-əməntu, va ileykə ənəbtu, va bikə xasamtu, va ileykə hakəmtu, fəğfir li mə qaddəmtu, va mə əxxərtu, va mə əsartu, va mə ələntu] [əntə-l-muqaddimu, va əntə-l-muəxxiru lə iləhə illə ənt] [əntə iləhi lə iləhə illə ənt]» (Allahım! Həmd Sənə məxsusdur. Sən səmaların, yerin və onların arasında olan hər şeyin Nurusan. Həmd Sənə məxsusdur. Sən səmaların, yerin və onların arasında olan hər şeyin Nəzarətçisisən. [Həmd Sənə məxsusdur, Sən səmaların, yerin və onların arasından olan hər şeyin Rəbbisən] [Həmd Sənə məxsusdur. Səmaların, yerin və onların arasında olan hər şeyin ixtiyar Sahibisən] [Həmd Sənə məxsusdur. Sən səmaların, yerin və onların arasında olan hər şeyin hökmdarısan] [Həmd Sənə məxsusdur] [Sən haqsan, vədin də haqdır. Bütün dediklərin haqdır, və Sənə dönüş haqdır, Cənnət də, Cəhənnəm də haqdır, peyğəmbər¬lərin də haqdır, Məhəmməd (s.a.v.) haqdır və Qiyamət də haqdır] [Allahım! Sənə özümü təslim etdim; Sənə arxa¬landım, Sənə iman gətirdim, günah işlətdiyim üçün Sənin qarşında peşmanam, insanlarla Sənin adını tutub mübahisə edirəm, Sənin hökmünə güvənirəm. Əvvəlki və sonrakı gizli və aşkar günahlarımı bağışla] [Hadisələri əvvələ və axıra çəkmək haqqı Sənindir, Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur] [Sən mənim Haqq Məbudumsan. Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur).–— Peyğəmbərimiz (s.a.v) bu duanı gecə qalxdıqda təhəccüd namazında oxuyardı.

(1) əl-Buxari, 1/181; Müslim, 1/419.
(2) Əbu Davud, ən-Nəsai, ət-Tirmizi, İbn Macə. Bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 1/77; İbn Macə, dəqiq. nəşri, 1/135.
(3) Müslim, 1/534
(4) Müslim, 1/534.
(5) Əbu Davud, 1/203; İbn Macə, 1/265; Əhməd, 4/85. Buna oxşar duanı, barəsində bir hekayətlə birlikdə, Müslim də İbn Ömərin dilindən rəvayət etmişdir, 1/420.
(6) əl-Buxari, izahlı nəşri, 3/3, 11/116, 13/371, 13/423, 13/465; Müslim, buna oxşar duanı ixtisarla verir. (1/532)

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 17.06.2007 | Oxunma sayı: 3. 820 baxış