1-(( أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَـبْدُهُ وَرَسُولُهُ ))
«Əşhədu ən lə iləhə illə-l-lah vahdəhu lə şərikə ləhu va əşhədu ənnə Muhəmmədən abduhu va rasuluhu»
(Şəhadət verirəm ki, Allahdan başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. O təkdir, şəriksizdir. Və şəhadət verirəm ki, Məhəmməd Onun qulu və elçisidir)-(1)

2-(( اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَّابِينَ وَاجْعَلْنِي مِنَ الْمُتَطَهِّرِينَ ))
«Allahummə-calni minə-t-təvvabin vacalni minə-l-mutatahhirin»
(Allahım! Məni tövbə edənlərdən və təmizlənənlərdən et)-(2)

3-(( سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ، أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ ، أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتـُوبُ إِلَيْكَ ))
«Subhanəkə-l-lahummə va bihəmdik, əşhədu ən lə iləhə illə ənt, əstəğfirukə va ətubu ileyk»
(Ey nöqsansız və pak olan Allahım, Sənə həmd olsun! Şəhadət verirəm ki, Səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur. Səndən bağışlan¬ma¬ğımı diləyir və Sənə tövbə edirəm)-(3)

(1) Müslim, 1/209.
(2) ət-Tirmizi, 1/78; həmç. bax: ət-Tirmizi, dəqiq. nəşri, 1/18.
(3) ən-Nəsai, «Əməl əl-yövm və əl-leylə», səh. 173; həmç. bax: «İrva əl-ğəlil», 1/135 və 2/94.

Müsəlmanın Qalası kitabından
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 16.06.2007 | Oxunma sayı: 1. 288 baxış