Əbu Səid əl-Xudri (r.a) rəvayət edir ki, Allah Elçisi (s.a.v) demişdir: «Qiyamət günü Allah qulu sorğu-sual edəcək, hətta belə buyuracaq: «Münkər (günah) gördükdə onu inkar etməyə sənə nə mane oldu?» Allah qula dəlilini təlqin etdikdə o, deyəcək: «Ey Rəbbim! İnsanlardan qorxub, ümidimi Sənə bağladım!»

(İbn Macə 4017, 4153. əl-Albani səhih demişdir.)

—————
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 18.01.2011 | Oxunma sayı: 974 baxış