ən-Nur — İbn Teymiyyə (İbn Arabi, İbn Vəziri, Qahtani — Allah Onlardan Razı Olsun —) deyir ki: “Bu Ad — İsim olaraq gəlməyib. Qurani Kərimdə İzafə olaraq zikr edilib (Yəni: Nurus Səməvəti Vəl Ard)
”(“Məcmuul Fətava” 5/74. )

Lakin: Sufyən İbn Uyeynə, Xattabi, İbn Məndə, Həlimi, Beyhəqi, Əsbəhəni, Qurtubi, İbn Qeyyim, İbn Həcər, Səədi, Həmid, Şərbasi, Həsən Sıddıq Xan — Allah Onlardan Razı Olsun — bunu İsim olaraq zikr etmişlər. “Allah göylərin və yerin nurudur. (Kainatı yaradıb ona nur verən, yer və göy əhlinə haqq yolu göstərən xaliqdir). Onun (Peyğəmbərimizin və möminlərin qəlbində olan) nuru, içində çıraq olan bir taxçaya (çıraqdana) bənzər; taxçadakı o çıraq bir qəndilin içindədir, o qəndil isə, sanki parlaq bir ulduzdur. O çıraq nə şərqdə, nə də qərbdə (aləmin ortasında) olan mübarək bir zeytun ağacından yandırılır. (Şərqdə deyildir ki, günəş batdıqda, qərbdə də deyildir ki, günəş doğduqda qaranlıqda qalsın). Onun (zeytun ağacının) yağı özünə od toxunmasa da, sanki (haradasa) işıq saçır. O, nur üstündə nurdur. Allah dilədiyiniz öz nuruna qovuşdurur (istədiyinə öz nurunu bəxş edib cənnət yolu olan islam dininə yönəldir). Allah (həqiqəti anlaya bilsinlər deyə) insanlar üçün misallar çəkir. Allah hər şeyi biləndir!”. (ən-Nur 35).

——————–
“İsim və Sifətlər Tövhidi”
Toplayan və Tərtib Edən
Kamal Hüseyn
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 04.12.2010 | Oxunma sayı: 4. 552 baxış