Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, bir dəfə bədəvilərdən birisi Peyğəmbərin (s.a.v) yanında ikən Peyğəmbər (s.a.v) belə bir hədis danışdı ki: «Cənnət əhlindən biri Rəbbindən orada əkinçiliklə məşğul olmaq üçün izn istəyəcək». (Rəbbi ona) buyuracaq: «Məgər istədiklərinə nail olmamısan?» Adam deyəcək: «Elədir, lakin mən əkin əkməyi sevirəm». (Onda ona izn veriləcək və o) torpağa toxum səpəcək. Toxumlar bir göz qırpımında cücərib yetişəcək və bol məhsul verəcək; (o məhsul) dağ boyda olacaq». Onda Allah ona buyuracaq: «Götür onları, ey Adəm oğlu! Həqiqətən, heç bir şey sənin gözünü doydura bilməz» (Peyğəmbərin (s.a.v) yanındakı) bədəvi dedi: «Vallahi, bu adam olsa-olsa ya qureyşdən, ya da ənsardan bir kimsə olacaq. Əkinçiliklə məşğul olan onlardır, biz yox». Peyğəmbər (s.a.v) onun bu sözünə gülümsədi».

————–
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 04.12.2010 | Oxunma sayı: 858 baxış