Əbu Hureyra (r.a) rəvayət edir ki, Peyğəmbər (s.a.v) demişdir: «Allah Adəmi boyu altmış ərəş uzunluğunda yaratdı. Sonra buyurdu: «Get oradakı mələklərə salam ver və dinlə gör sənin salamını necə alacaqlar. Çünki bu həm sənin, həm də sənin zürriyyətinin salamıdır». (Adəm) onlara: «Əssələmu aleykum!» – dedi. Onlar da: «Əssələmu aleykə və rahmətullah!» – deyib, buna «və rahmətullah» kəlməsini əlavə etdilər. Cənnətə girəcək hər kəs (ora) Adəmin surətində girəcəkdir. (Məlumunuz olsun ki,) indiyə qədər insanların xilqəti naqisləşməkdədir».

(əl-Buxari 60. Kitəbul-Ənbiyə 1 (3148, 3326).

————-

Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 08.11.2010 | Oxunma sayı: 942 baxış