əl-Muhit — «Bil ki, Allah hər şeyi ehtiva (əhatə MUHİT) edəndir». (Fussilət 54). Həlimi deyir ki: «Muhit — Ondan qaçmaq mümkün olmayandır. Elmi, gücü qüdrəti bütün varlılıqları əhatə edəndir. «Onun hər şeyi elmi ilə əhatə etdiyini». (ət-Taləq 2). Allah elmi ilə hər bir şeyi bilir. O, elmi ilə bütün bilikləri, görməsi ilə bütün görünənləri, eşitməsi ilə də bütün eşidilənləri əhatə edir. Hər şey Ona boyun əymişdir.

————
“İsim və Sifətlər Tövhidi”
Toplayan və Tərtib Edən
Kamal Hüseyn

Share Button
Tarix: 05.11.2010 | Oxunma sayı: 1. 025 baxış