əl-Məcid — «Allahın rəhməti və bərəkəti sizin üzərinizə ey ev əhli şübhəsiz ki, O, tərifə layiq olandır, Məciddir». (Hud 73). «Ərşin sahibidir, Məciddir». (əl-Buruc 15). Xattabi deyir ki: «Məcid — ucalıq, ululuq, şanlı, şərəf, kərəm və ehsanı bol olandır. Məcd — bolluq və genişlik mənasındadır». Qurani Kərimdə Həmd və Məcid İsimləri bir yerdə 2 ayədə zikr olunmuşlar. «O, həmd (övülməyə layiq) olandır, Məciddir». (Hud 73).

————–
“İsim və Sifətlər Tövhidi”
Toplayan və Tərtib Edən
Kamal Hüseyn

Share Button
Tarix: 05.11.2010 | Oxunma sayı: 1. 085 baxış