Əbu Bəkrətə – radıyallahu anhu — rəvayət edir ki, bir nəfər: “Ya Rəsulallah! Insanların hansı daha xeyirlidir?” deyə soruşdu. Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — buyurdu: “Ömrü uzun olub, əməli gözəl olandır”. Sonra adam: “İnsanların hansı daha şərlidir” deyə soruşdu. Peyğəmbər: “Ömrü uzun olub, əməli pis olandır” deyə buyurdu
(Həkim, Əhməd. )

Ölümü Xatırlamaq
Ənəs – radıyallahu anhu — rəvayət edir ki, Peyğəmbər — sallallahu aleyhi və səlləm — buyurdu: «Ölümü çox xatırlayın. Çünki ölümü anmaq günahları təmizlər, insanın əlini dünyadan çəkər, zəngin ikən ölümü xatırlamaq azğınlıqdan qoruyar, fəqir ikən ölümü xatırlamaq yaşamağa razı edər”
(İbn Əbi Dunyə, Cəlaləddin əs-Suyuti “Qəbir Aləmi”. )

Sələflər deyirlər ki: “Kim ölümü çox zikr etsə ona üç şey ikram olunar: Tövbəni tezləşdirər, qəlbində (az ruzi ilə) qənaətkar olar, ibadətində sevinc və fərəh hiss edər. Kim də ölümü unudarsa ona üç şey ilə cəza verilər: Tövbəni gecikdirər, (az ruzi ilə) qənaətkar olmaz, ibadətində tənbəl olar” ( Cəlaləddin əs-Suyuti “Qəbir Aləmi”. )

İbrahim Teymi — rahmətullahi aleyhi – deyir ki: “İki şey məndən dünya ləzzətlərini kəsir: “Ölümü və Allahın hüzurunda durmağı zikr etmək”(İbn Əbi Dunyə, Cəlaləddin əs-Suyuti “Qəbir Aləmi”. )

İbrahim ət-Teymi — rahmətullahi aleyhi – deyir ki: “Ölümü zikr etmək zənginlikdir” . ( Cəlaləddin əs-Suyuti “Qəbir Aləmi”.)

Kəb — rahmətullahi aleyhi – deyir ki: “Kim ölümü haqqıyla tamsa dünyanın müsibət və qəmi ona asant gələr”(Cəlaləddin əs-Suyuti “Qəbir Aləmi)

Malik b. Dinar — rahmətullahi aleyhi – deyir ki: “Əməl və ibadətdə qəlbin həyat tapması üçün ölümü zikr etmək bəs edər”
(Cəlaləddin əs-Suyuti “Qəbir Aləmi”. )

Səfiyyə rəvayət edir ki, bir qadın qəlbinin sərtliyindən Aişə – radıyallahu anhə — yə şikayət edir. O: “Ölümü çox zikr et, qəlbin yumşalır” dedi.(Cəlaləddin əs-Suyuti “Qəbir Aləmi”. )

Əli – radıyallahu anhu — deyir ki: “İnsanlar yatıblar, öldükləri zaman oyanırlar”(Cəlaləddin əs-Suyuti “Qəbir Aləmi”. )

—————-
AXİRƏTƏ İMAN
(YƏUMUL HƏSRA — PEŞMANÇILIQ GÜNÜ) kitabından
TOPLAYAN VƏ TƏRTİB EDƏN
K.HÜSEYN

Share Button
Tarix: 26.10.2010 | Oxunma sayı: 906 baxış