Sufyan ibn Səidin rəvayətinə görə Davud (aleyhissələm) dedi: «Rəbbimin Cəmalının kəramətinə və Cəlalının izzətinə layiq Allaha həmd olsun!» Allah ona belə vəhy etdi: «Ey Davud! Mələkləri (savab yazmaqdan) yordun!»

(İbn Əbi əd-Dunyə «əş-Şukur» 37; əl-Beyhəqi «Şuabul-İman» 4262. 4582. Əbu Usamə Səlim ibn İd əl-Hilali səhih demişdir.)

Share Button
Tarix: 26.10.2010 | Oxunma sayı: 990 baxış