On üşüncü fəsil: Sizdən daha aşağıda olanlara baxın!

Əbu Hüreyrə (r.a) Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini rəvayət edir: “Sizdən daha aşağıda olanlara baxın! Sizdən yuxarıda olanlara baxmayın! Bu, Allahın nemətini kiçik hesab etməmənizə daha uyğun olar.”

On dördüncü fəsil: Şübhəsiz ki, Allah ondan qorxan, zəngin və özünü gözə soxmayan qulu sevər.

Amir ibn Səad belə rəvayət edir: “Səad ibn Əbu Vaqqas dəvələrinin yanında (r.a) idi. (Bu zaman) oğlu Ömər gəldi. Səad onu görüncə, “Bu süvarinin şərindən Allaha sığınaram!” dedi. Oğlu dəvədən endi və dedi: “Sən dəvələrinin və qoyunlarının
içinə gəlib insanları öz aralarında mülk mübarizəsi edər halda tərkmi etdin?” dedi. Səad, oğlunun sinəsinə vurub belə dedi: “Sus! Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitdim: “Şübhəsiz ki, Allah ondan qorxan, zəngin və özünü gözə soxmayan qulu sevər!”

—————-
Səhih Müslim
İmam Əbu əl-Hüseyn Müslim ibn əl-Həccac əl-Quşeyri əl-Neysəburi
Ərəb dilindən tərcümə edənlər:
İsrafilov Anar Telman oğlu
Hacıyev Arif Süleyman oğlu
Redaktor:
Heydərov Rəfail Mikayıl oğlu
Azərbaycan Respublikası Dini Qurumlarla İş Üzrə Dövlət Komitəsinin
29.12.2009-cu il tarixli DK-408/B saylı məktubu ilə
nəşrə razılıq verilmişdir

Share Button
Tarix: 28.06.2010 | Oxunma sayı: 1. 138 baxış