Rəvayət edilir ki, Əbu Talhə (r.a) demişdir: «Bir gün Allah Elçisi (s.a.v) sevinərək yanımıza gəlib bizə dedi: «Mələk yanıma gəlib dedi: «Ey Muhəmməd! Rəbbin buyurur: «Sənə bir salavat göndərənə, Mənim on salavat verəcəyim və sənə bir salam göndərənə də Mənim on salam göndərəcəyim səni məmnun edərmi?!»
(ən-Nəsai 1266, 1218, 1283, 1291. əl-Albani hədisi həsən saymışdır.)

—————–
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 27.06.2010 | Oxunma sayı: 1. 245 baxış