Rəvayət edilir ki, Abdullah ibn Amr (rşa) demişdir: «Biz Allah Elçisi (sşaşv) ilə birlikdə Məğrib namazını qıldıq. Namazdan sonra bizdən gedən getdi, qalan da qaldı. Birdən Allah Elçisi (sşaşv) töyşüyə-töyşüyə, dizləri açıq halda tələsik gəldi və dedi: «Sizə müjdə olsun! Budur Rəbbiniz səma qapılarından birini açmış, mələklərin qarşısında sizinlə öyünərək buyurur: «Qullarıma baxın! Artıq bir fərzi yerinə yetirib digərini gözləyirlər!»

(İbn Macə 801, 850. əl-Albani «Silsilətul-Əhədisis-Sahiha»da (? 661) səhih olduğunu bildirmişdir)

—————-
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 11.06.2010 | Oxunma sayı: 1. 008 baxış