Əbud-Dərdə və Əbu Zərr (rşa) rəvayət edirlər ki, Allah Elçisi (sşaşv) Uca Allahın belə buyurduğunu xəbər verdi: «Ey Adəm oğlu! Günün əvvəlində Mənim üçün dörd rükət namaz qıl ki, günün sonunadək səni qoruyum».

(ət-Tirmizi 475, 477. əl-Albani hədisi səhih adlandırmışdır.)

————
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 11.06.2010 | Oxunma sayı: 1. 145 baxış