Əbu Hureyra (r.a) demişdir: «Mən Peyğəmbərin (s.a.v) belə dediyini eşitmişəm: «Qüdrətli və əzəmətli Allah buyurmuşdur: «Mənim yaratdığım kimi yaratmağa çalışan kimsədən daha zalım kim ola bilər?! (Bacarırlarsa,) qoy bir dən yaratsınlar, yaxud bir qarışqa yaratsınlar!» Digər rəvayətdə: «…qoy bir arpa dənəsi yaratsınlar!»
(əl-Buxari 77. Kitəbul-Libəs 90 (5497, 5609, 5953)

———-
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 23.05.2010 | Oxunma sayı: 869 baxış