Həsən əl-Basri demişdir: ''Qəlbi altı şey xarab edir:tövbə edəcəyinə arxayın olaraq günah etmək,elmi öyrənib ona əməl etməmək,əməli ixlasla etməmək,Allahın ruzisini yeyib şükr etməmək,Allahın böldüyü ruzi ilə razı qalmamaq və ölüləri dəfn edib ibrət almamaq''

Hatim əl-Əsam demişdir:''Tələsmək şeytandandır,yalnız beş yerdä tələsmək rəsulullahın (s.a.s) in sünnətidir:qonaq gəldikdə onu yedirtmək,cənazəni dəfn üçün hazırlamaq,həddi buluğa çatdıqda onu ərə vermäk,borcu qaytarmaq və günahdan tövbə etmək''

Süfyan əs-Sövri demişdir:''İndiki zamanda yalnız beş xüsusiyyətə malik şəxslər varlana bilər:Uzun ömürlü olmağa ümidli olmaq,güclü hərislik,güclü paxıllıq,təqvanın azlıgı və axirəti unutmaq''.

Abdullah əl-Əntaki demişdir:''Qəlbin beş dərmanı var:əməlisalehlə oturub-durmaq,Quran oxumaq,mədəni boş tutmaq,gecələri ibadətdə keçirmək və sübh çagında Allaha yalvarmaq

————-
“Axirət həyatına hazırlıq”(İbn Həcər əl-Əsqalani)
Tərcümə etdi:
Aydın Saleh

Share Button
Tarix: 22.05.2010 | Oxunma sayı: 1. 029 baxış