Ənəs (r.a) Peyğəmbərdən (s.s.v) belə rəvayət etmişdir: «(Qiyamət günü) Allah Cəhənnəmdə ən yüngül əzaba məruz qalan bir kimsəyə deyəcək: «Əgər dünyada olan hər şey sənin olsaydı, onu (əzabdan xilas olmağın üçün) fidyə verərdinmi?» O: «Bəli!» – deyə cavab verəcək. Onda Allah buyuracaq: «Sən hələ Adəmin belində ikən Mən səndən bundan daha yüngül olanı-Mənə şərik qoşmamağı-tələb etmişdim. Sən isə məhz şərik qoşmağı tərcih etdin».
(əl-Buxari 60. Kitəbul-Ənbiya 1/ 9 (3156, 3334, 6538); Muslim 7261.)

————
Topladı
K. Hüseyn
H 1431 / M 2010

Share Button
Tarix: 10.05.2010 | Oxunma sayı: 811 baxış