əs-Sittir — Beyhəqi deyir ki: «Sittir — örtən deməkdir. Allah qullarının bir çox ayıblarını və qüsurlarını örtər. Onları ortaya çıxarıb insanlar arasında rəzil etməz. Buna görə də qullarda öz ayıblarını və qüsurlarını örtərək, onları ləkələyəcək əməllərdən qaçmalıdırlar» . Peyğəmbər (s.a.v) buyurdu: «Həqiqətən Əziz və Cəlil olan Allah Həyalı və Örtəndir…”
(Nəsəi 1/200, əl-Albani “Səhih Nəsəi” 1/86-87, H. 393. )

——————
İsim və Sifətlər Tövhidi”
Toplayan və Tərtib Edən
Kamal Hüseyn

Share Button
Tarix: 30.04.2010 | Oxunma sayı: 1. 259 baxış