Gənc qız:
Həzrəti Ömər, xəlifəliyi zamanında, sütçülərin südə su qatmasını qadağan etmiş və bu əmirini hər yerə duydurmuşdu. şəhərə nəzər yetirmək üçün bir gün gecə şəhəri gəzərkən yorulub bir evin divarına söykənib oturdu..Evin içində ana ilə qızının bu
söhbətini eşitdi:

Ana:
Dur qızım get südlərə bir az su qat.

Qız:
Xəlifənin südlərə su qatılmasını qadağan etdiyini eşitməmisən?

Ana:
Hə bilirəm.

Qız:
Onda xəlifənin qadağan etdiyini necə edə bilərəm?

Ana:
Qalx su tök bu sütlərə , Ömər səni hardan görəcək?

Qız:

Ömər görməz amma Rəbbim görər.Vallah mən onun görəcəyi yerdə eləmədiyim işi
onun görməyəcəyi yerdə də eləyəməm…!

Həzrəti Ömər bunları eşitdikdən sonar evə döndü.Gözəl bir din tərbiyəsi görmüş bu yüksək əhlaqlı fakir qızı oğlu Asım ilə evləndirdi.
Allah inancının insanın davranışlarına olumlu təsiri…..!

———
Hazırladı:
Tamilla Mirzoyeva

Share Button
Tarix: 14.03.2010 | Oxunma sayı: 1. 352 baxış