Osman bin Affan (r.a) rəvayət erdir ki,Allah rəsulu(s.a.v) belə buyurdu:
Kim işa namazını camaatla qılarsa, gecənin yarsına kimi namaz qılmış sayılır.Kim sübh namazınıda camaatla qılarsa , bütün gecəni namaz qılmış sayılır.
(Müslim,656)

Kim , gec yatdığı halıda bütün gecəni namaz qılmış kimi savab qazanmaq fürsətini itirmək istəyər?

Əbu Dəvuddun rəvayət etdiyi bir hədisdə Allah rəsulu(s.a.v) buyurmuşdur:Azan ilə iqamə arasında edilən dua geri çevrilməz.
(Əbu Davud və Tirmizi)

Ey Müsəlman bütün bu xeyirlərdən məhrummu qalmaq istəyirsən? Halbuki hər bir insanın həyat boyu duaya ehtiyacı vardır, duasının qəbul olunmasını istəyir.Səmaların qapıları namaz qılanlara açılmışkən , sən namaz qılmayanlar kimi olmaqmı istəyirsən? Tənbəllik və səhlənkarlıq səni belə bir halamı saldı?Belə isə səni xeyir işlərdən uzaqlaşıdran və səni bu hala salan və həddi hüdüdu olmayan zərərə səni düçar edən nədir?
Heç düşünürsənmi?

————-
Namaz Qılmayanlar Üçün 50 Nəsihət kitabından
Həsən Zəkəriyyə Fluleyfil

Share Button
Tarix: 17.07.2009 | Oxunma sayı: 756 baxış