SƏHVLƏRİMİ XATIRLAYINCA!!!

Hz. İbrahim (ə.s) cəhənnəmi hər hatırlayışında ürəyi döyünərdi. Hətta, bu əsnada
ürəyinin atışı belə eşidilərdi. Bir gün Cəbrayıl (ə.s.) gəlib ona:”a İbrahim! Sən
heç dostun əzab verdiyini gördünmü? Sən Allahın dostusan. O halda Allahın əzabı olan
cəhənnəmdən qorxub ağlaman niyedir?” deyə soruşdu. Bunun üzərinə Hz. İbrahim (ə.s.)
cavab olaraq belə buyurdular: “Ya Cəbrayıl, səhvlərimi xatırlayınca, dostluğumu
unuduram.”

İNDİ CANIMI AL.
Hz. İbrahim (ə.s.) ruhunu almağa gələn ölüm mələyinə: “Heç dostun dostunu
öldürdüyünü gördünmü?” deyə soruşması üzərinə Allah Taala da İbrahim (a. s. )!a:
“Heç dostun dostuna qovuşmağı pis gördüyünü eşitdinmi?” deyə vəhy etdi.
Bunun üzərinə Hz. İbrahim (ə.s.) ölüm mələyinə belə dedi: “İndi canımı al.”

ACLARIN HALINI NECƏ ANLAYA BİLƏRƏM?
Hz. Aişə (r.ə.) rəvayət etməkdədir: Misirdə qıtlıq olduğu illərdə Hz.Yusuf (ə.s.) üç
gündə bir yemək yeyərdi. ona (ə.s.): “Bütün zahirə anbarları sənin əlinin altında
olmasına baxmayaraq niyə üç gündə bir yemək yeyirsən?” deyə soruşdular. Hz.Yusuf
(ə.s.) özünə soruşulan bu suala bu sualla cavab verdi: “Mənim qarınım tox olsa,
ətrafdan zahire yürməyə gələn acların halını necə anlaya bilərəm?”

ACILI SÖZ YEDİRMƏYİN DƏ.
Loğman Həkimə: “Xəstəmizə nə yedirməmizi tövsiyə edərsiniz?” deyə soruşduqlarında,
ondan bu cavabı almışlar: “Aman, acılı söz yedirməyin də, nə yesə olar.”

GÖRƏSƏN SANDIQDA NƏ VAR?
Loğman Həkim, ailəsinə bir sandıq buraxaraq belə demiş: “Mən öldükdən sonra bu
sandığı açmadan satışa təqdim edin, oradan aldığını pullar sizindir. “Lokman Həkim
vəfat edincə ailəsi onun bu istəyi üzərinə sandığı satmış. Sandığı alan şəxs isə
həyəcanla “görəsən sandıqda nə var” düşüncəsiylə sandığı bucağın tərəfindən,
üzərində belə yazan bir sümüklə qarşılaşmış: “Ayağını isti tut, başını sərin; Özünə
bir iş tap, düşünmə dərin…”

MÜDRİKLİYİ KİMDƏN ÖYRƏNDİN?
Loğman Həkimə: “Müdrikliyi kimdən öyrəndin?” deyə soruşduqlarında ondan bu cavabı
aldigini gormüşlər: “Korlardan öyrəndim. Çünki onlar əlindəki dəyənəklə tam
araşdırmadan addım atmazlar. Qıçları yerin möhkəm olduğundan əmin olduqdan sonra
addım təyin edərlər. ..Bundan ötəri mən də bir şey edəcəyim zaman düşünər,
faydalı isə danışar, faydalı isə edərəm. ..Faydasız isə buraxmağı və susmağı
seçərəm.”

Tutun, OĞRU BUDUR

Adamın biri Hz. Süleymana (ə.s.) gələrək, qazlarının oğurlandığını və bunu
qonşularının etdiyini iddia etmiş. Hz. Süleyman (ə.s.) dərhal xalqı məscidə yığmış
ve:”ıçınızda biri həm qonşusunun qazlarını oğurlayır, həm də oğurladığı qazların
tükləri başında olduğu halda utanmadan məscidə gəlir,” demiş. Oğru bu sözləri
eşidər-eşitməz əliylə başını sıvazlamaya başlamış. Onun bu halını görən Hz. Süleyman
(ə.s.) belə buyurmuş: “Tutun, oğru budur.”

NECƏ DUA EDƏRƏM?
Bilindiyi kimi Hz. Eyyüb (ə.s.) səbir və mətanəti ilə dillərə dastan olmuşdu. Bir
rəvayətə görə o məşhur xəstəliyini on səkkiz il çəkmişdi. Heç bir zaman üsyan
etməyən Hz. Eyyübə (ə.s.) xanımı bir gün belə soruşdu: “Bu xəstəliyin bitməsi,
çəkdiyin dərdlərin getməsi üçün Cənabı Haqqa dua etsənsə olmazmı?” Hz. Eyyüb (ə.s.),
xanımına bu cavabı verər: “Mənim bolluq və rifah içində yaşadığım müddət 80 ildir.
Çəkmiş olduğum darlıq və çətinlikli zaman isə daha bu müddətə çatmamışdır. Bu
vəziyyətdə mən Allahdan utanaram. Ona (c. c.) bu halın üzərimdən getməsi üçün necə
dua edərəm ki…”

————
Hazırladı:
Tamilla G.Mirzoyeva

Share Button
Tarix: 06.05.2009 | Oxunma sayı: 1. 326 baxış