Sual: Bəzi ticarət məntəqələri və yaxud dükan sahibləri qaimələrin (faktura) üzərində “alınan mallar geri qaytarılmır və dəyişdirilmir” ifadəsini yazırlar. Bu barədə şərii hökm nədir? Şəriətə əsasən bu cür şərt qoymaq olar?

Cavab:

Həmd Allaha məxsusdur.

Malların “alınan mallar geri qaytarılmır və dəyişdirilmir” şərti ilə satılması icazəli deyil. Çünki bu şərt etibarsız sayılır, belə ki bu cür etməklə zərər hasil olur və yaxud qeyri-müəyyənlik (anlaşmazlıq) var. Eləcə də, satıcının bu şərti qoymasından məqsədi malda qüsur olsa belə malı müştəridə saxlamaq (geri götürməməkdir). Malda qüsur olduğu aşkar edilərsə bu şərtin qoyulması ona haqq, bəraət qazandırmır, çünki mal qüsurludursa qüsurlu malı qüsurlu olmayan ilə dəyişdirməli və yaxud müştəriyə qiymətdə güzəşt edilməlidir. Çünki, tam məbləğ təmiz mal üçün verilir. Mal qüsurlu olduğu halda satıcı tam məbləğ götürürsə, bunu haqqsız yerə götürmüş sayılır.

Şəriət şifahi söylənən şərtlərdə olduğu adətə əsasən qəbul edilən şərtləri etibarlı saymışdır. Çünki, adətə görə belə qəbul edilir ki, alınan mal qüsurlardan xalidir. Ona görə də, alıcı malın qüsurlu olduğunu aşkar edərsə bunu geri qaytarmaq haqqına sahibdir.

Müvəffəq edən Allahdır.

Fətva və Elmi Tədqiqatlar üzrə Daimi Heyət, (17388)

Share Button
Tarix: 26.04.2009 | Oxunma sayı: 770 baxış