Sual: Mən həyat yoldaşıma qarşı müti bir qadınam və Allah təalanın əmr və buyuruqlarına boyun əyirəm. Lakin ərimi gülərüzlə qarşılamıram, çünki o geyim məsələsində mənə qarşı üzərinə düşən vacib öhdəlikləri yerinə yetirmir və onu yataqda tərk etmişəm. Buna görə mənə günah varmı?

Cavab:

Həmd Allaha məxsusdur.

Allah Sübhənahu və Təala cütlər (ər-arvad) arasında gözəl rəftar, nəvaziş, xoş ünsiyyət qurmağı, ailə həyatının qurulmasından nəzərdə tutulan məsləhət və faydaları tamamlamaq, kişi və qadının bir-birinə qarşı öhdəliklərini yerinə yetirmək üçün bu məqsəd doğrultusunda onlara səy göstərməyi əmr etmişdir. Həm kişi, həm də qadın biri-digərindən gördüyü nöqsanlara, eyiblərə və ya pis rəftara görə səbr etməli və qarşılıqlı öhdəlikləri yerinə yetirməli və haqqlarını Allahdan istəməlidirlər. Bu səbəblər ailənin uzun müddət davam etməsi, birgə yaşayış və evlililik həyatının davam etməsini təmin etmək üçün mümkün vasitələrin bir qismidir.

Sizə nəsihətimiz budur ki, ərinizdən gördüyünüz eyiblərə təmkin göstərməkdə səbirli olasınız, evlilik həyatında üzərinizə düşən öhdəlikəri yerinə yetirməkdə can-başla çalışasınız və bunlara riayət etdiyiniz halda Allahın izni ilə (inşallah) bu səylərinizin, zəhmətinizin nəticəsi gözəl, bəhrəli olar. Ola bilsin ki, qadının ərinə qarşı öz vəzifələrini yerinə yetirməsi kişinin öz nöqsanlarına görə xəcalət çəkməsinə və ondan tələb olunan haqqlarını yerinə yetirməsinə səbəb olsun.

Hər bir halda hər iki tərəfə nəsihətimiz budur ki, bir-birinə münasibətdə onlardan tələb olunan haqqları ödəsinlər, vacib qarşılıqlı haqq və öhdəliklərə riayət etməkdə Allahdan qorxsunlar.

Saleh Fouzan ali Fouzan

Share Button
Tarix: 22.03.2009 | Oxunma sayı: 1. 276 baxış