Sual: Gənclərin arasında bəziləri var ki, baş verən partlayışlar və buna bənzər əməlləri münkər əməl hesab etmirlər. Onlar bunu təsdiq edir və yaxud bu dəstənin bəzi əməllərinə bəraət qazandırmağa çalışırlar…

Cavab: Bu cür şəxs iki vəziyyətdən birinə daxildir:

1) Həmin kəs ya cahildir, terroristlərə şübhələnmək üçün fayda verir. Və həmin kəsə onların (terroristlərin) nöqsanları açıqlanmalı və onlar barədə yanlış fikirlər aradan qalxana qədər izah edilməlidir.

2) Həmin kəs onların arxasındadır, onların ideyalarına dəstək verir. Onun əqidəsi eynilə onların etdikləri kimidir və onların fikirlərini paylaşır. Ona da həmçinin haqq bəyan edilməlidir ki, bəlkə tövbə edib geri qayıtsın. O geriyə haqqa dönməzsə, o zaman onun günahı öz boynunadır. Əlbəttə ki, əgər sülhü və əmin-amanlığı pozan bir şey onda meydana çıxarsa və yaxud digər müsəlmanları aldatmağa cəhd edərsə; o zaman bu halda onun barəsində ixtiyar sahiblərinə xəbər vermək vacibdir. Onun tərəfindən sülhü və əmin-amanlığı pozacaq hər hansı bir şey peyda olarsa və yaxud daha çox müsəlmanları aldadırs və yaxud gəncləri bu zəlalət yoluna çağırırsa, onu (ixtiyar sahiblərinə) təhvil vermək lazımdır və xəbər vermək lazımdır ki, onlar onun bu əməlinin qarşısını alsın.

Şeyx Saleh Fouzan ali Fouzan

Share Button
Tarix: 18.03.2009 | Oxunma sayı: 843 baxış