Sual: Fitnələr dedikdə nə nəzərdə tutulur? Bu barədə müsəlmanın mövqeyi nə olmalıdır? Həmçinin xahiş edirik hansı fitnələrə qarışmamağın və hansına qarşı mübarizə aparmağın vacibliyini də açıqlayasınız.

Cavab: Fitnələr fitnə sözünün cəmidir. Burada fitnə sözünün nəzərdə tutulan mənası bəla və sınaq deməkdir. Məsələn, mal-dövlət və övlad fitnəsi kimi. Fitnələr iki növdür: Şübhələr və şəhvətlər fitnəsi.

Şübhələr fitnəsi fəsadlı etiqadlar, bidətlər, şəkk-şübhələr, xəyallardır.

Şəhvətlər fitnəsi mal-dövlət, övlad, zina, oğurluq, sərxoşedici maddələrin qəbulu və s.

Müsəlmanın hər bir fitnəyə qarşı mövqeyi ilk olaraq həmin fitnələrin şərrindən Allaha sığınmaq olmalı, bu fitnə-fəsadı yayanlara etiraz etməli və onlara qarşı mübarizə aparmalıdır. Həmçinin bunları özündən və digər müsəlman qardaşlarından uzaqlaşdırmağa çalışmalıdır. Fitnəyə çağıranların şübhələrini dəf etməlidir.

Saleh Fouzan ali Fouzan

Share Button
Tarix: 18.03.2009 | Oxunma sayı: 879 baxış