Duanın çoxlu və əzəmətli faydaları vardır. Bunlardan;
1. Dua Allaha itaət, və Onun əmrini yerinə ye­tirməkdir. Uca Allah buyurur: “Rəbbiniz dedi: “Mənə dua
edin, Mən də sizə cavab verim. Həqiqə­tən, Mənə ibadət etməyə təkəbbür göstə­rənlər Cə­hənnəmə zəlil ola­raq girəcəklər”. (Ğafir,60)

2. Dua ibadətdir. Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) buyurmuşdur: “Həqiqətən dua ibadət­dir”. (Əbu Davud, Tirmizi, İbn Macəh. Albani hədisi səhihləşdirmişdir)

3. Allah üçün ən əziz əməldir. Peyğəmbər (Alla­hın ona salavatı və salamı olsun)
buyurmuşdur: “Uca Allaha duadan əziz şey yoxdur”. (Tirmizi, İbn Macəh, Əhməd.Albani hədisi həsənləşdirmişdir) Başqa hədisdə Pey­ğəm­bər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) buyurur: “Sizin Rəbbiniz həyalı, kərəm Sahibidir, əllərini Ona tərəf qaldırıb dua edən qulunun əllərini boş qaytar­maq­dan utanır”. (Əbu Davud, İbn Macəh. Albani hədisi həsənləşdirmişdir)

4. Dua insanı Allahın qəzəbindən qoruyan ən mühüm səbəbdir. Kim Allahdan istəməzsə Uca Allahın ona qəzəbi tutar. Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) buyurmuşdur: “Kim Allahdan istəməzsə Allahın ona qəzəbi tutar”. (Tirmizi, İbn Macəh. Hakim. Albani hədisi həsənləşdirmişdir)

5. Dua sahibini acizlikdən qurtarır. Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun) buyurmuşdur: “İn­san­ların ən acizi dua etməkdə aciz olanıdır. İnsanların ən paxılı isə salam verməyə paxıllıq edəndir”. (İbn Hibban. Albani hədisi səhihləşdirmişdir) İnsanlar arasında ən bədbini, gələcəyi­nə ümidlə baxma­yanı və ən acizi isə ən az dua edən kimsədir. Çün­ki dua insana qüvvət və fayda verir.

6. Bəla gəlməzdən əvvəl ondan qorumaq üçün ən böyük səbəbdir. Peyğəmbər (Allahın ona salavatı və salamı olsun)
buyurmuşdur: “Qədəri yalnız dua dəyi­şir”. (Tirmizi, İbn Macəh, Əhməd. Albani hədisi səhihləşdirmişdir)

———–
Abdullah

Share Button
Tarix: 09.01.2009 | Oxunma sayı: 622 baxış