Abdullah bin Ömər (Allah onların ikisindən də razı olsun) rəvayət edir ki:Peyğəmbər(sav) Ramazan və Qurban bayramına gedərkən uca səslə Lə İləhə İlləllah , Allahu Əkbər deyərdi.
(İrvəul-Ğalil kitabl,3\123)

Nəfi rəvayət edir ki:Abdullah bin Ömər Ramazan və Qurban bayramı günü namaz qılınacaq yerə çatana və sonra imam gələnə kimi uca səslə Allahu Əkbər deyərdi…
(əd-Daraqutni səhih sənədlə rəvayət etmişdir.)

Nəfi rəvayət edir ki:Abdullah bin Ömər bayram günü fərz namazlarından sonra,yatağına uzanarkən,paltarını geyinərkən və yolda gedərkən Allah Əkbər deyərdi.
(İbn Munzir əl-Əvsat əsərində yaxşı sənədlə rəvayət etmişdir)

Şaqiq bin Sələmə(Allah rəhmət etsin) rəvayət edir ki:Əli (Allah ondna razı olsun) arafa günü səhər namazından Allahu Əkbər deməyə başlayar və bayramın sonuncu günü əsr namazına kimi davam edərdi.(İbn Munzir rəvayət etmişdir)

www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 07.12.2008 | Oxunma sayı: 1. 119 baxış