“Allahın peyğəmbərləri toplayıb:”Sizə nə cavab verildi?” dediyi gün…” [Maidə:109] ayəsi haqqında Mücahidin belə dediyi nəql edildi: “Onlar qorxarlar və “Bizim heç bir bilgimiz yoxdur!” deyərlər”. Yenə “O gün hər ümməti diz çökmüş görərsən” [Casiyə, 28] ayəsi haqqında belə dediyi bildirildi:”Yəni diz üstə sürünərək…” Mücahid davam etdi:”Abdullahın belə dediyini eşitdim:”Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və alihi və səlləm) buyurdu ki, “Sizi məhşərdə Cəhənnəmin qorxusundan diz çökmüş olaraq görür kimiyəm.”

“Allahın peyğəmbərləri toplayıb:”Sizə nə cavab verildi?” dediyi gün…” [Maidə:109] ayəsi haqqında Mücahidin belə dediyi nəql edildi:
“Onlar qorxarlar və “Bizim heç bir bilgimiz yoxdur!” deyərlər”. Yenə “O gün hər ümməti diz çökmüş görərsən” [Casiyə, 28] ayəsi haqqında belə dediyi bildirildi:”Yəni diz üstə sürünərək…” Mücahid davam etdi:”Abdullahın belə dediyini eşitdim:”Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və alihi və səlləm) buyurdu ki, “Sizi məhşərdə Cəhənnəmin qorxusundan diz çökmüş olaraq görür kimiyəm.” Yenə Mücahid dedi ki: “Abdullah bin Ömərin (r.a.) belə dediyini eşitdim:”Peyğəmbər (sallallahu aleyhi və alihi və səlləm) belə buyurdu:”Qiyamət gününün mənzərəsinə baxmaq istəyən “Günəş (əmmamə kimi) sarınıb büküləcəyi…” [Təkvir surəsi, 1] surəsini oxusun”. Əmr bin Zərrin belə dediyi bildirildi: “Səhər xeyir axtarmaq üçün çıxan insan, xeyir tapar. Gözlərinizin yaşarmaması və qəlblərinizin qatılaşmasını mənə mi yükləyirsiniz? Əgər bu gün sizə Allahın kitabından bir öyüd dinlətməsəm, o zaman qəbahəti mənə yükləyin.” Sonra bu ayələri oxudu: “Günəş (əmmamə kimi) sarınıb büküləcəyi (sönəcəyi) zaman; Ulduzlar (göydən qopub yağış dənələri kimi yerə) səpələnəcəyi zaman; Dağlar yerindən qopardılacağı (toz kimi havada uçacağı) zaman…”[Təkvir surəsi, 1-3] ta ki, “…İnsan nələr gətirdiyini anlamış olacaqdır” [Təkvir surəsi:14] ayəsinə və ya surənin sonuna çatına qədər… Sonra belə davam etdi: Məni dinləyin! O gözləmədə sənin halın nə olacaq? Onların məruz qaldığı qorxu və dəhşətə hətta qəlbin gücü çatmayacaq, vücudun tab gətirə bilməyəcəyi qədər böyüyüyünə sənin də məruz qalacağını bilirsən mi? Deməli görürsən ki, o məqamda peyğəmbərlər belə ağıllarını itirişdir. Sən isə asi, günahkar və Rəbbinin razı qalmadığı əməllərinə davam edərkən orada sənin ağlın nə vəziyyətdə olar?

————-
Hazırlayan:
Əhməd Misirxanlı

Share Button
Tarix: 06.08.2008 | Oxunma sayı: 1. 005 baxış