Uca Allah, Nuh (aleyhissalam)-ın öz qövmünə belə dediyini buyurur:
““(Tövbə edib) Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyin. Çünki O, (tövbə edən bəndəsinin günahlarını) çox bağışlayandır!
O sizə göydən bol yağış göndərər; O sizə mal-dövlət, oğul-uşaq əta edər. O sizin üçün bağlar-bağçalar yaradır və çaylar axıdar!” (Nuh, 10-12).

Belə isə səndə, nicata , qəlb rahatlığına,bol halal qazanca,sağlam və saleh bir nəsil və Uca Allahın nemətlərinə və yaxşı gün güzarana qovuşmaq istəyirsənsə Rəbbindən çoxlu bağışlanma dilə.

Uca Allah başqa bir ayədə buyurmuşdur:

“Rəbbinizdən bağışlanmağınızı diləyəsiniz. Sonra Ona tövbə edin ki, müəyyən bir müddət (ömrünüzün sonunadək) sizə yaxşı gün-güzəran versin və hər bir əməl sahibinə (əməlinin) mükafatını ehsan buyursun.”(Hud,3)

Peyğəmbərimiz( sav) səhih bir hədisi şərifdə buyurmuşdur:
Kim çoxlu bağışlanma diləyərsə,Uca Allah ona hər sıxıntıdan xilas və hər darlığıdan bir çıxış yolu göstərər.

Buxaridə qeyd edilən hədisi şərifdə Peyğəmbərimiz (sav) ,İstiğfarın (Allahdan bağışlanma diləmə) seyyidi olaraq tərif etdiyi duanı həmişə oxu:

“Allahım”Mənim rəbbim sənsən,səndən başqa ibadətə və itaətə layiq haqq məbud yoxdur.Məni yaratdın və mən sənin qulunam.Gücüm yetdikcə sənə verdiyim sözümü və əhdimə bağlı olacam.Sənin verdiyin nemətlərini etiraf edir və günahlarımı qəbul edirəm.Məni bağışla,çünki səndən başqa günahları bağışlayan yoxdur.”

————
Ümidsizliyə Qapılamqdan Qorunma” kitabından.
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 05.07.2008 | Oxunma sayı: 1. 164 baxış