Allah – İsmi Uca Allahın bütün İsimlərini əhatə edir. Əsməul Husnə olaraq bilinən bütün İsim və Sifətləri bu ada dayanir. Bu İsim Qurani Kərimdə 2697 dəfə çəkilir. “O, özündən başqa həç bir ilah olmayan, gizlini də, aşkari da bilən Allahdir. O, Rəhmandir, Rəhimdir. O özündən başqa hec bir ilah olmayan Məlikdir (Mütləq sahibdir), Quddusdur (nöqsanlıqdan münəzzehdir), Səlamdır (zat və sifətlərində, fellerində hər cür qüsur və əskiklikdən uzaqdir), Mumindir (öz bəndələrini şərdən qoruyan, əmin edəndir) Muheymindir (hamilik edən, qoruyandir), Əzizdir (hər şey hökmünə məhküm olan, güclü, qüvvətlidir), Cəbbardir (hökmünə məcbur edəndir), Mutakəbbirdir (təkəbbürlük haqqına tək sahib olandir). Allah müşriklərin ona qoşdugu bütlərdən uzaqdir. O, Allahdir ki, Xaliqdir (hər şeyi yaradandır), Bəridir(yoxdan var edəndir), Musavvirdir (yaratdıqlarına istəddiyi kimi surət verəndir), O Əzizdir, Həlimdir (yenilməz qüvvət sahibidir)” (Əl-Həşr, 22-24).

Əl-ILƏH-Iləh,tanri,məbud deməkdir.<>.(əl-Bəqərə 163)

Share Button
Tarix: 12.06.2008 | Oxunma sayı: 809 baxış