Bu mövzu elm əhli arasında ixtilaflı məsələdir. Allahın zahiri istinasına görə o mələklərdəndir. Uca Allah belə buyurur: “Buna görə də mələklərin hamısı birlikdə (Adəmə) səcdə etdi; Yalnız İblisdən başqa! O (səcdə etməyə) təkəbbür göstərdi» (Sad surəsi, 73-74) Bundan sorna onda Allaha itaət etməyə qarşı təkəbbürlül yarandı, Allah onu cəzalandırdı və ona lənət etdi. Bu fikir zəif fikirdir.
Səhih budur ki, o mələklərdən deyildi. Çünki Uca Allah belə buyurur: “başqa hamısı səcdə etdi. O, cinlərdən (cin tayfasından) idi. O öz Rəbbinin əmrindən çıxdı» (Kəhf surəsi, 50) Səhih budur ki, o mələkrədən deyil, çünki mələklər hədisdə gəldiyi kimi nurdan yaranıblar, amma şeytan isə alovdan. Bir ayədə şeytanın belə dediyi göstərilir: “Sən məni oddan, onu isə palçıqdan yaratdın!' – dedi.» (Əl Əraf surəsi, 12)
Saleh Fouzan ali Fouzan

Share Button
Tarix: 24.05.2008 | Oxunma sayı: 1. 343 baxış