1. Muaz ibn ənəs (ra) rəvayət edir: rasulullah (sav) buyurdu:
Kim ” ixlas” surəsini on dəfə sonuna qədər oxyarsa Uca Allah ona cənnətdə bir saray tikər.

2.Əbu hureyra (ra) rəvayət edir: rasulullah (sav) dedi:
Kim gecə qurani kərimdən dən yuz ayə oxuyarsa Allah dərgahında qafillərdən yazilmaz .

3. Əbu Hureyra (ra) rəvayət edir: rasululah (av) buyurdu :
Kim beş vaxt namazını qoruyarsa qafillərdən yazılmz.

4.Əbu uməmə bəhili (ra) rəvayət edir : Rasulullah (sav) dedi:
Kim ayətul kursini i hər namazdan sonra oxuyarsa cənnətə girməsi ilə onun arasinda maneə qalmaz .

5.Əbu səid əl xudri rəvyət edir: rasulullah (sav) dedi:
Kim kəf surəsini oxuyarsa qiyamət gunu onun ucun məqamın dan məkkə yə qədər nur olarvə kim axir on ayəsini oxuyarsa sonra dəccal zahir olarsa ona zərər verə bilməz.

6. Abdullah bin məsud (ra) rəvayət edir :
rasulullah (sav) dedi: Kim hər gecə mulk surəsini oxuyarsa Uca Allah onu qəbir
əzabından qoruyar.

7.Rasulullah (sav) buyurur: Kim evində dəstamaz alib yalniz namaz niyyət ilə məscidə gələrsə onun ucun umrə savabi var.

8.Rasulullah (sav) buyurur: kim cənnət əhlinə baxmaq dan sevinirsə qoy Ali ibn abu Talibin oğlu Huseynə baxsin .

———-
Sahib qardaşımız göndərmişdir.
Uca Allah ondan razı olsun

Share Button
Tarix: 16.05.2008 | Oxunma sayı: 2. 365 baxış