1.Peyğəmbərimiz (sav) demişdir:
“Həqiqətən sizlərdən xoşbəxt olan imtahandan uzaq olanınızdır! Həqiqətən
sizlərdən xoşbəxt olan imtahandan uzaq olanınızdır, amma əgər kimsə
imtahana çəkilsə, qoy səbr etsin”

Abu Davud “Sunan” əsərində rəvayət etmişdir
Şeyx al-Albani səhih adlndırıb
(“Sahih al-Cami`”, 1637)

Share Button
Tarix: 13.05.2008 | Oxunma sayı: 1. 038 baxış