Sual: Televizor və yaxud radioda verilişi aparan (təqdim edən) və ya eynilə jurnalda müəllif salam (yazıbsa) verirsə onun salamına cavab vermək bizə vacibdirmi?

Cavab: Bir kəs salamı birbaşa və yaxud ona göndərilən yazılı mətnlə, dinləyicilərə təqdim olunan yayım vasitələri ilə eşidərsə, salam verməyə dair dəlillərin ümumiliyi əsas götürülərək salama cavab vermək vacibdir. Allah təala buyurur: “Sizə salam verildiyi zaman onu daha gözəl alın və ya (eynilə sahibinə) qaytarın! Şübhəsiz, Allah hər şeyi hesaba alandır”. (ən-Nisə 4:86)
Əd-durər ən-nə`zirə fil-fətə`və əl-muə`sirə-səh. 642
Əl-Fouzan-əd də`və 1502, Rəbi`-Əvvəl 1416 HT

Muhammad ibn Salih əl Useymin

Share Button
Tarix: 19.04.2008 | Oxunma sayı: 741 baxış