Sual: Tütün şirkətindən lisenziya alaraq tütünlə ticarət edənin hökmü nədir?

Cavab: Tütün çəkmək haramdır. Tütün əkmək də haramdır və bununla ticarət etmək də haramdır. Çünki bunda böyük zərər var. Hədisdə belə varid olmuşdur ki: “Nə zərər vermək var, nə də zərərə zərərlə cavab vermək”.

Həmçinin bu cür ticarət xəbis şeylərdən sayılır.

Allah təala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi vəsf edərək belə buyurur:
“O Peyğəmbər) onlara yaxşı işlər görməyi buyurar, pis işləri qadağan edər, təmiz (pak) nemətləri halal, murdar (napak) şeyləri haram edər” . (əl-Əraf 7:157)

Allah təala buyurur:
“(Ya Rəsulum!) Səndən hansı şeylərin halal edildiyini soruşurlar. De: “Bütün pak nemətlər sizə halal buyurulmuşdur” (Maidə 5:4).

Müvəffəqiyyət Allahdandır. Allahın salamı və xeyir-duası peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və səhabələrinin üzərinə olsun.

Fətəvə əl-Ləcnə əd-Dəimə lil-Buhus əl-İlmiyyə vəl İftə, Cild 13, Səh.31, Sual 1, Fətva ? 4947

Elmi və Fətva araşdırma mərkəzi

Share Button
Tarix: 09.04.2008 | Oxunma sayı: 1. 095 baxış