Sual- İslamda insanın özünü intihar etməsinin hökmü nədir?

Cavab- İntihar hər hansı bir alət, vasitə ilə insanın qəsdən, bilə-bilə özünü öldürməsidir. Bu haramdır və böyük günahlardan hesab edilir. Allah təalanın buyurduğu ayənin ümumi hökmü altına daxildir. Allah təala buyurur: “Hər kəs bir mömin şəxsi qəsdən öldürərsə, onun cəzası əbədi qalacağı Cəhənnəmdir. Allah ona qəzəb və lənət edər, (axirətdə) onun üçün böyük əzab hazırlar!”. (Ən-Nisə 4:93)

Həmçinin sünnədə də bu məsələ sübuta yetirilmişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm demişdir: “Həqiqətən də, hər kim (qəsdən) özünü öldürərsə, o zaman əlbəttə ki ona cəhənnəm odunda əzab veriləcəkdir, orada əbədi qalacaqdır”. Buxari 5778; Müslim 109-110.

Əslində, intihar edən insan hər hansı bir insanın birbaşa əməlindən dolayı, ümumiyyətlə ümidsiz, çarəsiz vəziyyətə düşdüyündən bu cür əmələ əl atır. Görürsünüz ki, o başına gələn müsibətin öhdəsindən gələ bilmir, bacarmır. Sözün əsl mənasında o kəs odun, alovun yandırıcı istisindən özünü qurtarmaq üçün başqasından kömək istəyən insana bənzəyir. Beləcə o kəs, düşdüyü ağır vəziyyətdən ondan daha ağır olana doğru addımlamışdır. Lakin o kəs səbr etsəydi, o zaman Allah ona çətinliyinin öhdəsindən gəlməkdə ona kömək edəcəkdi.

Keyfə Nuəlic Vəqiunə əl-Əliim, səh. 120

Muhammad ibn Salih əl Useymin

Share Button
Tarix: 31.03.2008 | Oxunma sayı: 1. 007 baxış