Sual-Qadının şəritədə azan verməsinə icazə verilir?

Cavab- Buna icazə verilmir, amma qadına iqamə verməsi vacibdir. Çünki qadının azan verməsi onun səsinin fitnə olmasıdır və Uca və Qüdrətli Allah buyurur: “ Buna görə də (yad kişilərə) yumşaq (əzilə-əzilə) danışmayın, yoxsa qəlbində mərəz (şəkk, nifaq və günah mərəzi) olan tamaha (özgə təmənnaya) düşər”. (Əl-Əhzab 32). Qadının azan verməsini caiz görənlər əş-Şövkəni və Muhəmməd Siddiq Həsən Xandır. Onların hər ikisi demişdir: “əsas (özül) qanunun ümumiliyidir”. Lakin doğru olan budur ki, qadının azan verməsinə şəriət icazə vermir.

Ğaratul Əşriətə, alə əhlil cəhl vəs-səfsətə, cild 2, səh 488

Share Button
Tarix: 29.03.2008 | Oxunma sayı: 1. 532 baxış