Sual-
Ruqya edənin Fatihə surəsini yeddi dəfə oxumasının əsası var? Buna dair dəlil nədir?

Cavab: Ruqya hədisinə dair rəvayət silsilələrinin bəzilərində varid olmuşdur ki, Əbu Səid əl-Xudri radiyallahu anhu (əqrəb və s. tərəfindən) dişlənilən birinə bunu yeddi dəfə oxumuşdur və həmin kəs Allahın izni ilə sağalmışdır.

Ğaratul Əşritə alə əhlil cəhl vəs səfsətə, cild 2, səh. 241

Qeyd: Ruqya-insanın bir yeri ağradığında (Allahın izni ilə) sağalmaq məqsədilə oxunan Qurandan ayələrdir (Məsələn, Fatihə surəsi).

Share Button
Tarix: 29.03.2008 | Oxunma sayı: 1. 250 baxış