Əbu Hüreyrənin (Allah ondan razı olsun!) rəvayətinə görə, Peyğəmbər (s.ə.a.s) demişdir: “Imanın yetmişdən artıq şöbəsi vardır. Bunların ən yaxşısı “La ilahə illəllah”, ən aşağısı yol üstündən əzabəziyyəti yox etməkdir. Həya da imanın bir şöbəsidir” (Qaynaqlar: Buxari, “Iman”, 1/8; Müslim “Iman”, 12-ci fəsil, 1/63. Mətn onundur).

Əbu Səid Xudri (Allah ondan razı olsun!) demişdir: “Mən Peyğəmbərin (s.ə.a.s) bu sözləri dediyini eşitmişəm: “Sizdən kimsə inkar edilən bir şey görəndə onu əli ilə dəyişməli, edə bilməsə, dili ilə, bunu da bacarmasa, qəlbi ilə etməlidir. Bu ən zəif imandır” (Qaynaq: Müslim, “Iman”, 20-ci fəsil, 1/69).

Share Button
Tarix: 22.03.2008 | Oxunma sayı: 760 baxış