Həmçinin Allah-taalanın Cəhənnəm əhli üçün hazırladığı əzablardan biri də dəmir və qalın toppuzlardır ki, onlar Cəhənnəm əhlinin başını əzəcək, onlara özünü nümayiş etdirməyin, təkəbbürlüyün cəzasının nə olduğunu daddıracaq, hər dəfə onlar Cəhənnəmdən çıxmağa can atdıqda başları üstündən üzərilərinə buraxılacaqdır və beləliklə, onlar yenidən Cəhənnəmin ağuşuna atılacaqlar.

Bu barədə Allah-taala buyurur: «Hələ onlar üçün (başlarına vurulacaq) dəmir toppuzlar da vardır. (Kafirlər) oradan – (Cəhənnəmdə düşdükləri) qəmdən qurtarmaq istədikcə, yenidən ora qaytarılar və (onlara:) “Dadın atəşin əzabını!” (deyilər)».
Malik ibn Dinar demişdir: «Cəhənnəm əhli Cəhənnəmdə toppuzların zərbəsini hiss etdikdə insan suda bataraq onun dərinliklərinə qərq olduğu kimi həmim(Cəhənnəmdəki qaynar su) hovuzlarına batırılmaqla onların dibinə enəcəklər».
Allahım! Sən bizi belə bir əzabdan, zəlillikdən və alçaqlıqdan qoru!

Share Button
Tarix: 03.03.2008 | Oxunma sayı: 930 baxış