Qızıl və gümüş qablar istisna olmaqla, yerdə qalan hər cür qabdan istifadə etmək olar. Qızıl və gümüş qabların ümumi istifadəsindən fərqli olaraq, bu qablarda yemək-içmək xüsusi şəkildə haram edilmişdir. Huzeyfə (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir:

«Qızıl və gümüş qablarda su içməyin, ipək və dibac geyinməyin. Bu şeylər, dünyada onlar (kafirlər) üçün, axirətdə isə sizin üçündür»[1].
Ummu Sələmə (Allah ondan razı olsun) Peyğəmbərin (Ona və ailəsinə Allahın salavatı və salamı olsun) belə dediyini rəvayət edir: «Gümüş qabda su içən, sanki qarnında cəhənnəm odunu alovlandırır!» Bu rəvayət Buxari və Müslimindir[2]. Müslimin digər rəvayətində deyilir: «Gümüş və qızıl qabda yeyən və ya içən …»
Sonra İmam Mülsim deyir ki, «İbn Mishərdən başqa, heç kəsin rəvayətində «qızıl» və ya «yemək» sözləri qeyd olunmur».
Şeyx Albani (Allah ona rəhmət etsin) deyir: Bu əlavələr məna baxımından səhih olsalar da, rəvayət baxımından «şaz»[3] sayılırlar. Məna baxımından ona görə səhih sayılır ki, çünki açıq-aşkar görsənir ki, «qızıl və yemək», «gümüş və içmək»dən daha əzəmətli və daha təhlükəlidir.[4]

____________________________________________________________
[1] Buxari: 10/ 96/ ? 5633. Müslim: 3/ 1637/ ? 2067. Tirmizi: 3/ 199/ ? 1939. Əbu Davud: 10/ 189/ ? 3705. Nəsai: 8/ ? 198. İbn Macə: 2/ 1130/ ? 3414. Amma onun rəvayətində ipək və dibacın qadağası qeyd olunmur.
[2] Buxari: 10/ 96/ ? 5634. Müslim: 3/ 1634/ ? 2065. İbn Macə: 2/ 1130/ ? 3413.
[3] Şaz/ hədis elmində zəif hədisin növlərinə daxil olan rəvayət növüdür.
[4] əl-İrva: 1/ 69.

Hazırlayan:
Rahim Muradlı

Share Button
Tarix: 12.02.2008 | Oxunma sayı: 741 baxış