Quran böyük çatlar (dərin yarğanlar) əmələ gələrək Yer səthində olanların bütünlüklə onun dibinə batmasının dəhşətli olmasına belə işarə edir: «nəhayət, onu sarayı ilə birlikdə yerə gömdük…» (əl-Qəsəs, 81)

Huzeyfə bin Əsiddən rəvayət olunur ki, Rəsulullah (sav) dedi: ”Qiyamət saatı on əlamətdən sonra qopacaq: -bəzilərini saydı və yerin 3 ərazidə batmasını bildirdi:-Şərqdə, Qərbdə, Ərəbistan yarımadasında yerin batması” .(Müslim: “Səhih” Nəvəvi şərhi: 18/22-23)
Um Sələmə deyir ki, Rəsulullahın (sav) belə dediyini eşitdim: ”Sonra Şərqdə, Qərbdə, Ərəbistan yarımadasında yer yarılaraq, üstündəkilər öz dibinə batacaq” və soruşdum ki, ya rəsulullah yer batacaq üzərində saleh adamlar olsa belə? Dedi: ”İnsanların əksəriyyəti xəbis (pis, murdar) olacaq”
(ət-Tabarani “əl-Əvsat”, əl-Heysəmi “Məcmuə əz-Zəvaid” 8/11)

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 23.12.2007 | Oxunma sayı: 967 baxış