Sual: Təşriq günləri (Zül Hiccə ayının 11-ci, 12-ci və 13-cü günləri) bəzi insanların hər namazdan sonra üçüncü günün əsr namazına qədər təkbir gətirdiklərini (Allahu Əkbar söylədiklərini) duyuram. Bu cür etmək doğrudurmu? (1)

Cavab: Bayram günlərində qeyri-məhdud və məhdud (vaxt baxımından) təkbir söyləmək şəriətdə varid olmuşdur. Qeyri-məhdud təkbiri Zül Hiccə ayının başlanğıcından sonuncu Təşriq Gününə kimi istənilən zaman söyləmək olar. Məhdud
Təkbir isə gündəlik fərz namazlarından sonra, Ərəfə Günü fəcr namazından başlayaraq sonuncu Təşriq Günündə əsr namazına kimi söyləmək olar. Bu cür etməyin icazəli olmasına dair dəlil icma, səhabələrin (Allah onlardan razı olsun) əməlidir.

Tövfiq Allahdandır. Allahın salavatı və salamı Peyğəmbərimiz Muhəmmədə, onun ailəsinə və səhabələrinin üzərinə olsun.

————–
(1) Təşriq günləri bayramdan sonrakı üç günə deyilir.Bu il miladi tarixi ilə təşriq günləri Dekabr ayının 9,10,11təsadüf edir.

Share Button
Tarix: 07.12.2008 | Oxunma sayı: 1. 304 baxış