Müslim öz “Səhih” əsərində əd-Dəhhak bin Qeysin bacısı Fati-mə bint Qeysdən bu hədisi verir:

“Mən Peyğəmbər (sav) müəzzininin camatı namaza dəvət etdiyini eşitdim. Məscidə getdim. Rəsulullahla birgə namaz qıldıq. Mən camaatın arxasında durmuş qadınlar sırasında idim. Rəsulullah (sav) namazı bitirdikdən sonra minbərdə oturdu və gülə-gülə dedi: “Hər adama onun namaz yeri lazımdır. Bilirsiniz sizi nə üçün yığmışam? Dedilər: “Allah və Onun rəsulu daha yaxşı bilir”. Peyğəmbər (sav) dedi: “Allaha and olsun, mən sizi nə istəklə, nə də qorxudan yığmışam. Təmim əd-Dari xristian idi. Gəlib beyət etdi, müsəlman oldu. Mənə bir hədis danışdı. Məsih Dəccal haqqında. Ona oxşar hədisi sizə danışmışam”. Hədis belədir: “Bir dəfə Təmim əd-Dari otuz nəfər adamla gəmidə üzürdü. Bir ay bərk dalğalar oldu. Sonra onlar şimal tərəfdə bir adaya yaxınlaşdılar. Gəmidəki qayıqlara minib adaya çıxdılar. Onların qarşısına tüklü iyrənc bir heyvan çıxdı. Tükün çoxluğundan heyvanın nə qabağı, nə də dal tərəfi görünmürdü. Ondan soruşdular: “Sən nəsən?” O deyir: “Mən Cəssasayam”. Deyirlər: “Cəssasa nədir?” O deyir: “Ey camaat! Siz bir bu monastırdakı adama baxın. O sizdən bir məlumat gözləyir”. Bu heyvan bizə tərəf gələndə onun şeytan olmasından qorxaraq geri çəkildik. Tələsə-tələsə monastıra girdik. Burada biz heç vaxt görmədiyimiz çox nəhəng görkəmə malik bir adam gördük. Əlləri boynuna bağlanmışdı. Dizlərindən pəncələrinə qədər iri dəmir parçası asılmışdı. Biz soruşduq: “Sən kimsən?” O dedi: “Mənim barəmdə eşitmişsiniz. Bəs siz kimsiniz?” Biz dedik ki, ərəblərik və gəmiyə minib, üzürdük. Birdən bərk dalğalar başladı, bir ay bizi dənizdə oynatdı və axırda sənin qaldığın bu adaya gətirib çıxartdı. Qayıqlara minib adaya çıxdıq. Bizi çox tüklü eybəcər bir heyvan qarşıladı. Tükün çoxluğundan nə qabağı, nə də dalı görünür. Biz soruşduq ki, sən kimsən? Dedi ki, mən cəssasayam. Biz soruşduq ki, cəssasa nə deməkdir? Bizə dedi ki, monastırda olan bu adamın yanına gedin. O sizdən xəbər gözləyir. Tələsik sənin yanına gəldik. Ondan çəkinirik. Ola bilsin, o şeytandır”. Kişi bizə dedi: “Mənə Beysan (Fələstində şəhər) xurmaları barədə danışın!” Biz soruşduq ki, nədən danışaq: Kişi dedi: “Mən bu yerin xurmaları barədə soruşuram: Onlar bəhər verirlərmi?” Dedik: “Bəli”. Kişi bizə dedi: “Az qalıb ki, onlar bəhərdən düşsünlər. İndi də mənə Təbəriyə gölündən danışın (Fələstində şirin su gölüdür)”. Biz soruşduq: “Onun nəyindən danışaq?” Kişi soruşdu: “Suyu çoxdurmu?” Dedik ki, bəli suyu çoxdur. Kişi dedi: “Onun suyunun qurumasına az qalır. İndi də mənə Eyn Zuğər barədə danışın (Suriyada kiçik şəhərdir)”. Biz dedik ki, onun nəyindən danışaq? Kişi soruşdu: “Orda bulaq varmı? Əhali əkinlərini bulaq suyu ilə suvarırmı?” Biz dedik ki, bəli bu bulağın suyu gurdur. Əhali onun suyu ilə əkinləri suvarır. Kişi daha sonra soruşdu: “İndi də mənə savadsızların peyğəmbəri barədə danışın”. Biz dedik: “O Məkkədən çıxıb Yəsribə nazil olub”. O soruşdu: “Ərəblər onunla vuruşdularmı?” Dedik ki, bəli vuruşdular. O soruşdu: “O nə etdi?” Biz bilirdik ki, ərəblərin bəziləri ona itaət etmişlər. Kişi dedi: “Bu doğrudan da belədir?” Biz dedik ki, bu doğrudur. O dedi: “Onlar öz itaətləri ilə çox xeyrə çatmışlar. İndi özüm barədə danışım: Mən Məsihəm. İcazə alıb zühur etməyimə az qalıb. Gəlib yer üzünü gəzəcəyəm. Qırx gün ərzində hər yerdə olacağam. Yalnız Məkkə və Taybədən (Mədinədən) başqa. Onların hər ikisinə daxil olmaq mənə haramdır. Hər dəfə bu şəhərlərin birinə daxil olmaq istəyəndə qarşıma əlində siyrilmiş qılınc tutmuş mələk çıxacaq və məni geri qaytaracaqdır. Bu şəhərlərin qapılarının hər birini bu cür mələklər qoruyur”.
Peyğəmbər (sav) əlindəki əsanı minbərə vura-vura dedi: “Bura Taybədir, bu Taybədir, bura Taybədir, yəni Mədinədir. Məgər mən sizə bu barədə danış¬mamışdım?” Camaat dedi ki, bəli. Peyğəmbər (sav) dedi: “Təmimin bu hədisi mənim çox xoşuma gəldi. Bu mənim sizə Dəccal və habelə Mədinə və Məkkə barədə dediklərimə uyğun gəlir. Bu dəniz ya Şam dənizi, ya da ki, Yəmən dənizidir. Ola bilsin şərqdədir. Yox, şərqdədir, şərqdədir”. Əlini də şərqə uzatdı. Mən Rəsulullahdan (sav) bu hədisi yadda saxladım”.
(Müslim “Səhih”, 18/63-67, Hədis: 2942)

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 28.11.2007 | Oxunma sayı: 1. 425 baxış