Dəccalın rübubiyyət çağırımının batil olması barədə

Dəccala məxsus bu sifətlər tam naqisdirlər. Bu zəif və naqis məxluq necə rübubiyyət iddiasında ola bilər? O iddia edir ki, insanların Rəbbidir. İnsanların Rəbbini bu dünyada gözlə görmək olmaz. Peyğəmbər (sav) deyir: “Bilin ki, sizdən heç kəs ölənə kimi belə öz Rəbbini görə bilməz”.
(Müslim “Səhih”. Fitnələr kitabı 18/37)

Bundan əlavə o normal məxluq deyildir. Onun çoxsaylı eyibləri vardır ki, onları gizlətmək olmaz. Bunlardan biri də onun tək gözlü olmasıdır. Bu barədə Peyğəmbər (sav) demişdir: “Allah sizdən gizlənmir, Allah tək göz deyildir”. Bu zaman o, öz iki gözünü əli ilə göstərərək demişdir ki: Məsih Dəccalın sağ gözü kordur. Elə bil ki, sönmüş ocaqdır”
(əl-Buxari “Səhih”, «Fəth əl-Bari», 13/96, 7123 saylı hədis)

Dəccalın ən bariz eyblərindən biri də hədislərdə göstərildiyi kimi onun əyri qıç olması, yəni iki ayağının və ya budunun birbirindən çox aralı olmasıdır. Deyirlər ki, onun ayaqları ortada bir-birinə yaxın, pəncələri bir-birindən uzaq qalır. Həmçinin deyirlər ki, o əyri qıçdır”.
(«Fəth əl-Bari», 13/97)

İbn Ərəbi çox düzgün olaraq demişdir: “Dəccalın sifətlərində qeyd edilən müxtəlif növ nöqsanlar göstərir ki, o özünü bunlardan xilas etməyə qadir deyildir. O bu nöqsanlara malik olmağa məhkum edilmişdir”.(«Fəth əl-Bari», 13/98) Elm sahibləri Dəccalın məqsədini tez başa düşür və onun çağırışının mahiyyətini dərk edirlər.

Mahmud Qəhramanov
www.islamevi.az

Share Button
Tarix: 02.11.2007 | Oxunma sayı: 1. 022 baxış