Zeyd bin Xalid əl-Cəhmi rəvayət edir ki, Hudeybiyyədə olarkən gecədən bəri göyü bulud almışdı. Peyğəmbər (s) sübh namazın qıldırdıqdan sonra camaata dedi: “Siz bilirsiniz rəbbiniz nə dedi?” dedilər: “Allah və rəsulu daha yaxşı bilir”.

Dedi: “Qullarımdan səhərə mömin olanı da çıxdı, kafir olanı da. Kim “Allah bizə öz rəhməti və fəziləti ilə yağmur endirdi” dedisə, o, mənə iman gətirdi, ulduzları inkar etdi. Və kim “fılan fırtına, fılan bulud bizə yağmur endirdi” dedisə, o, məni inkar etdi, ulduzlara iman gətirdi”. (Buxari 1/207 Müslim 1/83 bax; “əl-Lulu val Mərcan” 1/14)

Share Button
Tarix: 11.10.2007 | Oxunma sayı: 523 baxış