Əbu Hureyrədən (Allah ondan razı olsun!) rəvayət olunan hədisdə peyğəmbər (s) buyurur: “Allah Azzə və Cəlla deyir ki, adəm övladı zamanı söyməklə mənə əziyyət verir.

Zaman Mənəm. Bütün işlər mənim əlimdədir. Gecəni gündüzə qatanda Mənəm”. (Buxari 6/40 Müslim 4/1762 Bax; “əl-Lulu vaə Mərcan” 3/76)

Share Button
Tarix: 11.10.2007 | Oxunma sayı: 538 baxış