Peyğəmbər (s) buyurur: “Münafiqin əlaməti üçdür: Danışanda yalan danışar, vəd edəndə vədinə xilaf çıxar, ona bir şey əmanət olunduqda əmanətə xəyanət edər”. (Buxari “Fəthul Bari” 1/89 Müslim 1/78)

Başqa bir hədisdə rəsulullah (s) buyurur: “Kimdə bu dörd şey olsa, o, əsl münafiqdir. Kimdə bu dörd şeydən əlamət varsa, onu tərk edənə kimi onda nifaqın əlamətləri qalar: Ona bir şey əmanət ediləndə, əmanətə xəyanət edər, danışanda yalan danışar, vəd edərkən vədini yerinə yetirməz, münaqişə etdikdə çirkin əmələ əl atar”. (Buxari “Fəthul Bari” 1/89 Müslim 1/18)

Share Button
Tarix: 09.10.2007 | Oxunma sayı: 946 baxış