Peyğəmbər (s) buyurur: “Qiyamət günü Allah qatında insanların ən şərlisi qadını ilə yaxınlıq etdikdən sonra, sirrini başqasının yanında danışandır”.

(Müslim 2/1060) Bu əmanətə ən böyük xəyanətdir. (Bax; “Səhih Müslim” 2/1061)

Share Button
Tarix: 09.10.2007 | Oxunma sayı: 779 baxış